fot.jpeg

Urodził się 7 kwietnia 1963 roku w Suwałkach. W latach 1984-90 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jana Świtki. Współtwórca intermedialnej grupy SDS. W 1990 roku otrzymał osiemnastomiesięczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, stypendysta ZAIKS (2011 r. i 2013 r.) W 2012 roku obronił doktorat na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2013 roku otrzymał doroczną nagrodę Miasta Suwałki. Odznaczony medalem Gloria Artis.
W latach 1991-94 założył i prowadził galerię CHŁODNA 20 w Suwałkach. Był kuratorem wystaw m.in.: Edwarda Dwurnika, Eugeniusza Markowskiego, Isabeli Lleo Castells, Leszka Knaflewskiego i Piotra C. Kowalskiego.
W latach 1994-2000 pracował w „Gazecie Wyborczej” w Warszawie, w 2000-2003 w tygodniku „Wprost”, od 2003 roku pracuje w tygodniku „Polityka”.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką.
Cykle malarskie: „Rosjanie”, „Wieża Babel”, „Kain”, „Portrety trumienne”, „Egipt” i „P”.
Prace w zbiorach w Polsce, Szwecji, Niemczech, Francji, Rosji, Rumunii, na Litwie i w Egipcie.